ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้มีความดันโลหิตสูงจะไม่มีอาการ จะแสดงอาการก็เมื่อเป็นมากแล้ว อาการที่พบ เช่น ปวดศรีษะบริเวณท้ายทอยในตอนเช้า อาจมีคลื่นไส้ หรือตามัวร่วมด้วย ในระดับรุนแรงมีเลือดกำเดาออก เหนื่อยง่าย เพราะหัวใจต้องรับภาวะของความดันโลหิตสูงนาน