บริษัทจำเริญแพทย์ภัณฑ์จัดสัมมนาประจําปี 2016 ที่ประเทศเกาหลีใต้