CME : Infusion pump
เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดBodyGuard 323

เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติชนิดควบคุมปริมาตรสามารถยึดติดตั้งกับเสาน้ำเกลือได้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ที่อัตราการไหล 125 มิลลิลิตร/ชั่วโมง


View Product <<


BodyGuard 323

Color Vision™

เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติชนิดควบคุมปริมาตรสามารถยึดติดตั้งกับเสาน้ำเกลือได้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 17 ชั่วโมง ที่อัตราการไหล 125 มิลลิลิตร/ชั่วโมง หน้าจอแสดงผลเป็นหน้าจอสีความคชัดสูง


View Product <<


BodyGuard 545

Color Vision™

เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระดูกสันหลังโดยอัตโนมัติชนิดควบคุมปริมาตรสามารถยึดติดตั้งกับเสาน้ำเกลือได้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 17 ชั่วโมง ที่อัตราการไหล 125 มิลลิลิตร/ชั่วโมง และสามารถตั้งค่ารูปแบบการทำงานได้ถึง 26 แบบ


View Product <<


BodyGuard Quadro™

 เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติชนิดควบคุมปริมาตรสามารถยึดติดตั้งกับเสาน้ำเกลือได้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 7ชั่วโมง ที่อัตราการไหล 125 มิลลิลิตร/ชั่วโมง และสามารถให้สารละลายได้พร้อมกัน 4 สายในเครื่องเดียว                                


View Product <<


BodyGuard 121 Twins™

เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติชนิดควบคุมปริมาตรสามารถยึดติดตั้งกับเสาน้ำเกลือได้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ที่อัตราการไหล 125 มิลลิลิตร/ชั่วโมง และสามารถให้สารละลายได้พร้อมกัน 2 สายในเครื่องเดียว


View Product <<
Close