เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
NIBP Monitor

Jawon - Automatic Blood Pressure MonitorEX PLUS 1300

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนสองแขนชนิดจอ LCD เสียงพูดบอกวิธีการใช้เป็นภาษาไทย


View Product <<


EASY X 800R

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดจอ LED เสียงพูดบอกวิธีการใช้เป็นภาษาไทย


View Product <<


EASY X 900R

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดจอ LCD เสียงพูดบอกวิธีการใช้เป็นภาษาไทย


View Product <<

Accuniq - Automatic Blood Pressure MonitorBP 210

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนพร้อมเสียงพูดบอกวิธีการใช้งานเป็นภาษาไทย
สามารถวัดค่า Systolic Diastolic MAP Pulse และสามารถพิมพ์ผลการวัดได้


View Product <<


BP 250

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนพร้อมเสียงพูดบอกวิธีการใช้งานเป็นภาษาไทย
สามารถวัดค่า Systolic Diastolic MAP Pulse และสามารถเซฟผลการวัดโดยใช้ smartphone ถ่าย QR CODE ได้


View Product <<

Close