เครื่องให้ยาระงับความเจ็บปวด
Patient control anestesia (PCA)BodyGuard 595

Color Vision™

เป็นเครื่องควบคุมการให้ยาระงับความเจ็บปวดทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติชนิดควบคุมปริมาตรสามารถยึดติดตั้งกับเสาน้ำเกลือได้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 17 ชั่วโมง ที่อัตราการไหล 125 มิลลิลิตร/ชั่วโมง หน้าจอแสดงผลเป็นหน้าจอสีความคชัดสูงและมีช่องสำหรับต่อปุ่มกดให้ยาด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยได้ลายได้พร้อมกัน 2 สายในเครื่องเดียว


View Product <<
Close