นโยบายการใช้คุกกี้

โปรดอ่านและทำความเข้าใจ

คุกกี้(Cookies) เป็นไฟล์ข้อความประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่จัดเก็บไว้ใน Brower หรือ Hard disk ของคอมพิวเตอร์, Tablet หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพา บริษัทอาจเก็บข้อมูล ของท่านผ่านคุกกี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียดของคุกกี้ ที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์เพื่อกระบวนการดังนี้

1. คุกกี้ระบบ ทำให้เว็บไซต์ทำหน้าที่พื้นฐาน เช่น การเลื่อนหน้า หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเว็บไซต์การเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน เนื่องจากไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

2. คุกกี้ประมวลผล  ทำให้บริษัทสามารถนับจำนวนและแหล่งที่มาของผู้เข้าชม ทำให้เข้าใจว่ามีผู้สนใจเข้าชมเว็บไซต์เท่าใด ให้บริษัท สามารถพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้น หากไม่มีอนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทไม่อาจทราบถึงปริมาณของการเข้าชม เว็บไซต์และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพของการประมวลผลของหน้าเว็บได้

3. คุกกี้ช่วยเหลือ ทำให้เว็บไซต์สามารถให้ความสะดวกในการเข้าถึง  ทำให้สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการตั้งค่าการใช้เว็บไซต์เพื่อการแสดงผลครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.คุกกี้บุคคลที่สาม บริษัทอาจใช้ผู้ให้บริการวิเคราะห์ในการช่วยให้ เข้าใจผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตาม ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชม ซึ่งจะส่งผลให้ สามารถทำข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น

การตั้งค่าคุกกี้
ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถปรับตั้งค่าคุกกี้ได้ตามที่ต้องการแต่ปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถแจ้งในแบบการขอข้อมูลของบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 06-07-2565