เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

เครื่องผลิตออกซิเจน

AERTI AE-3 เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา ที่สามารถผลิตออกซิเจนสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงถถึง 93% สามารถใช้งานในโรงพยาบาลหรือที่บ้าน

เครื่องผลิตออกซิเจน

AE-3

  • Rated Flow : 3 L/min
  • Sound Level : ≤ 48 db
  • Option : Nebulizer

Oxygen Concentrator

AERTI AE-3 Oxygen concenrtator which uses air as material continuously producing pure and clean oxygen with oxygen concentrator of 93% . It is available in hospital, at home, clinics, or nursing home.