ชุดส่องหลอดลม

Laryngoscope

KaWe MedCharge

KaWe MedCharge

KaWe Medcharge 4000 แท่นชาร์จสำหรับชุดส่องหลอมลม, ชุดตรวจหู-ตา รุ่น EUROLIGHT และ COMBILIGHT

Laryngoscope Megalight

Laryngoscope Megalight

ชุดส่องหลอดลมระบบนำแสงแบบ Fiber-optic แบบฝัง ใช้กับหลอด LED 2.5V, 2.5V highpower หรือ 3.5V

Laryngoscope Fiber-Optic

Laryngoscope Fiber-Optic

ชุดส่องหลอดลมระบบนำแสงแบบ Fiber-optic แบบถอดเปลี่ยนได้ ใช้กับหลอด LED 2.5V, 2.5V highpower หรือ 3.5V