Hadeco

Smartdop XT

Smartdop XT

Smartdop® XT เป็นเครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลาย วัดค่า ABI, TBI โดยวัดจากร่างกาย 6 หรือ 14 จุด และโพรบ PPG ทำงานอัตโนมัติในปุ่มเดียว Smartdop® XT ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางหลอดเลือดได้หลากหลาย

Smartdop 30EX

Smartdop 30EX

Smartdop® 30EX เป็นเครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลายแบบตั้งโต๊ะ มาพร้อมคัฟพองลม จอ LCDและเครื่องพิมพ์ในตัว ใช้งานร่วมกับโพรบ Doppler ได้ 2 โพรบ ใช้ในการตรวจหลอดเลือดได้หลากหลาย เก็บข้อมูลได้ 30 ข้อมูล

ES-100VII (2MHz)

ES-100VII (2MHz)

ES-100VII เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดเล็ก กะทัดรัด แสดงผลเฉพาะเสียงเท่านั้น เหมาะสำหรับการฟังเสียงตัวใจทารกในครรภ์

ES-100VX (8MHz)

ES-100VX (8MHz)

ES-100VX เป็นเครื่องวัดการไหลเวียนโลหิตขนาดพกพา สามารถฟังเสียงได้เท่านั้น เหมาะสำหรับการฟังเสียงชีพจร หาความดัน systolic สามารถใช้ร่วมกับโพรบที่ความถี่ 2, 4, 5, 8 หรือ 10 MHz

ES-100V3 (2MHz)

ES-100V3 (2MHz)

ES-100V3 เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดเล็ก กะทัดรัด แสดงผลเป็นเสียงและตัวเลขและกราฟอัตราการเต้นของหัวใจบนหน้าจอ

ES-100V3 (8MHz)

ES-100V3 (8MHz)

ES-100V3 เป็นเครื่องวัดการไหลเวียนโลหิตขนาดพกพาแบบ bi-directional มาพร้อมจอ LCD แสดงกราฟแบบ real time, ค่าตัวเลข และอัตราการเต้นหัวใจ เก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 waveform ต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยมีโปรแกรม Software Smart-V-Link จัดการข้อมูล (Optional) สามารถใช้ร่วมกับโพรบที่ความถี่ 2, 4, 5, 8 หรือ 10 MHz

Bidop 7 (2MHz)

Bidop 7 (2MHz)

Bidop 7 เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดพกพา มาพร้อมจอ LCD สีขนาดใหญ่ แสดงผลเป็นเสียง ตัวเลขและกราฟอัตราการเต้นของหัวใจบนหน้าจอ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทำให้ได้เสียงดังฟังชัด หัวโพรบแบบ snap-lock เสียบและถอดง่าย เก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 waveform ต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยมีโปรแกรม Software Smart-V-Link จัดการข้อมูล (Optional)

Bidop 7 (8MHz)

Bidop 7 (8MHz)

Bidop 7 เป็นเครื่องวัดการไหลเวียนโลหิตขนาดพกพาแบบ bi-directional มาพร้อมจอ LCD สีขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทำให้ได้เสียงดังฟังชัด หัวโพรบแบบ snap-lock เสียบและถอดง่าย เก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 waveform ต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยมีโปรแกรม Software Smart-V-Link จัดการข้อมูล (Optional)

Smartdop 45 (8MHz)

Smartdop 45 (8MHz)

Smartdop 45 เป็นเครื่องวัดการไหลเวียนโลหิตขนาดพกพาแบบ bi-directional มาพร้อมจอ LCD และเครื่องพิมพ์ในตัว สามารถพิมพ์ผลออกมาได้ทันทีหลังการวัด เก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 waveform ต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยมีโปรแกรม Software Smart-V-Link จัดการข้อมูล (Optional)

Smartdop 45 (2MHz)

Smartdop 45 (2MHz)

Smartdop 45 เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบพกพา มาพร้อมจอ LCD และเครื่องพิมพ์ในตัว สามารถพิมพ์ผลออกมาได้ทันทีหลังการวัด เก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 waveform ต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยมีโปรแกรม Software Smart-V-Link จัดการข้อมูล (Optional)

ES-101EX (2MHz)

ES-101EX (2MHz)

ES-101EX เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถอ่านค่า FHR บนหน้าจอได้อย่างง่ายดายและเสียงการเต้นของหัวใจ มาพร้อมทรานสดิวเซอร์ 2MHz ในตัวจึงใช้งานง่าย

ES-102EX

ES-102EX

ES102EX เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวบนจอ LCD และเสียง มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 5 ชั่วโมง

DVM-4500

DVM-4500

DVM-4500 เป็นเครื่องวัดการไหลเวียนของเลือดขณะทำการผ่าตัด ให้ค่าที่แม่นยำ สามารถคำนวนการไหลของโลหิตที่ขนาดหลอดเลือดตั้งแต่ 0.1 mm ได้ หน้าจอสีแบบสัมผัสขนาดใหญ่ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบ PDF หรือ DICOM เหมาะสำหรับ Neurosurgery และ Cardiosurgery