Infinium

CLEO

CLEO

เครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือด CLEO ใช้วัดความดันและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ ด้วยรูปทรงที่แข็งแรง น้ำหนักเบา และหน้าจอแบบสัมผัส LCD ทำให้ใช้งานและมองเห็นได้ง่าย Vital Signs Monitoring The CLEO table top vital sign monitor accurately measures pulse...

QRS-12

QRS-12

QRS-12 เป็นเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด สามารถใช้งานได้ทั้งสัมผัสบนหน้าจอและพิมพ์บนแป้นพิมพ์ วิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและพิมพ์ผลได้หลายรูปแบบ

Omni III

Omni III

Omni I เป็นเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ มาพร้อมหน้าจอสัมผัสได้ ขนาด 15 นิ้ว จึงใช้งานง่าย มองเห็นได้ชัด สามารถปรับรูปแบบหน้าจอ ค่าแจ้งเตือนต่างๆ และสามารถดูข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมง

Omni II

Omni II

Omni I เป็นเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ มาพร้อมหน้าจอสัมผัสได้ ขนาด 12.1 นิ้ว จึงใช้งานง่าย มองเห็นได้ชัด สามารถปรับรูปแบบหน้าจอ ค่าแจ้งเตือนต่างๆ และสามารถดูข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมง

Omni I

Omni I

Omni I เป็นเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ มาพร้อมหน้าจอสัมผัสได้ ขนาด 10.1 นิ้ว จึงใช้งานง่าย มองเห็นได้ชัด สามารถปรับรูปแบบหน้าจอ ค่าแจ้งเตือนต่างๆ และสามารถดูข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมง