เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

Digital Blood Pressure Monitor

CK-E401MA

CK-E401MA

CK-E401MA เป็นเครื่องวัดความดันไร้สารปรอทแบบติดผนัง ใช้งานคล้ายกับเครื่องวัดความดันปรอททั่วไป แต่ปลอดภัยกว่าและได้ผลที่แม่นยำ แสดงผลบนจอ LCD แบบสเกลตัวเลขและตัวเลขดิจิตอล สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมด Auto/manual ใช้งานง่าย

CK-E401W

CK-E401W

CK-E401W เป็นเครื่องวัดความดันไร้สารปรอทแบบติดผนัง ใช้งานคล้ายกับเครื่องวัดความดันปรอททั่วไป แต่ปลอดภัยกว่าและได้ผลที่แม่นยำ แสดงผลบนจอ LCD แบบสเกลตัวเลขและตัวเลขดิจิตอล สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมด Auto/manual ใช้งานง่าย

CK-E401D

CK-E401D

CK-E401D เป็นเครื่องวัดความดันไร้สารปรอทแบบติดผนัง ใช้งานคล้ายกับเครื่องวัดความดันปรอททั่วไป แต่ปลอดภัยกว่าและได้ผลที่แม่นยำ แสดงผลบนจอ LCD แบบสเกลตัวเลขและตัวเลขดิจิตอล สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมด Auto/manual ใช้งานง่าย

CK-E301

CK-E301

CK-E301 เป็นเครื่องวัดความดันไร้สารปรอท ใช้งานคล้ายกับเครื่องวัดความดันปรอททั่วไป แต่ปลอดภัยกว่าและได้ผลที่แม่นยำ แสดงผลบนจอ LCD แบบสเกลตัวเลขและตัวเลขดิจิตอล ใช้งานง่าย บีบและปล่อยลมด้วยลูกยาง ใช้ร่วมกับหูฟังทางการแพทย์

DM-500

DM-500

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ไม่มีสารปรอทจึงปลอดภัยในการใช้งาน วิธีการใช้งานเหมือนเครื่องวัดความดันแบบปรอท

DM-3000

DM-3000

DM-3000 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล แสดงผลโดยใช้จอดิจิตอล แทนการใช้สารปรอท แต่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับเครื่องวัดความดันที่ใช้ร่วมกับหูฟัง สามารถวัดค่า Systolic Diastolic และ pulse ได้ ทั้งยังสามารถเลือกโหมดการทำงานได้ทั้งแบบ Manual และ Auto มี Memory ในตัว พร้อมแบตเตอรี่