เครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือด

ABI Machine

Smartdop XT

Smartdop XT

Smartdop® XT เป็นเครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลาย วัดค่า ABI, TBI โดยวัดจากร่างกาย 6 หรือ 14 จุด และโพรบ PPG ทำงานอัตโนมัติในปุ่มเดียว Smartdop® XT ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางหลอดเลือดได้หลากหลาย

Smartdop 30EX

Smartdop 30EX

Smartdop® 30EX เป็นเครื่องวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลายแบบตั้งโต๊ะ มาพร้อมคัฟพองลม จอ LCDและเครื่องพิมพ์ในตัว ใช้งานร่วมกับโพรบ Doppler ได้ 2 โพรบ ใช้ในการตรวจหลอดเลือดได้หลากหลาย เก็บข้อมูลได้ 30 ข้อมูล