เครื่องดูดของเหลว

Suction

Victoria Lipos

Victoria Lipos

เครื่อง Victoria Lipos เป็นเครื่องสำหรับดูดของเหลว ตัวเครื่องวางอยู่บน Mobile Stand 4 ล้อ เหมาะสำหรับการดูดไขมันหรือห้องผ่าตัด ด้วยระบบปั๊มแบบพิเศษ ทำให้การดูดนั้นสม่ำเสมอ ไม่สั่นสะเทือน จึงไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน (39.4 dB)

Victoria Thorax

Victoria Thorax

เครื่อง Victoria Thorax เป็นเครื่องสำหรับดูดสารคัดหลั่ง หลังการผ่าตัดในช่องอก และช่องท้อง ตัวเครื่องวางอยู่บน Mobile Stand 4 ล้อ ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานระยะยาว โดยสามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง 30 วัน ด้วยระบบปั๊มแบบพิเศษ ทำให้การดูดนั้นสม่ำเสมอ ไม่สั่นสะเทือน จึงไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน (39.4 dB)

Victoria Versa

Victoria Versa

เครื่อง Victoria Versa เป็นเครื่องสำหรับดูดของเหลว ตัวเครื่องวางอยู่บน Mobile Stand 4 ล้อ เหมาะสำหรับวอร์ด ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น ICU การผ่าตัดแบบ endoscope หรือทางสูตินารีเวช ด้วยระบบปั๊มแบบพิเศษ ทำให้การดูดนั้นสม่ำเสมอ ไม่สั่นสะเทือน จึงไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน (39.4 dB)

Victoria Portable

Victoria Portable

เครื่อง Victoria Portable เป็นเครื่องสำหรับดูดของเหลว มีหูหิ้วอยู่ด้านบนตัวเครื่อง เหมาะสำหรับวอร์ด การผ่าตัดแบบ endoscope หรืองานที่ต้องการดูดของเหลวอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบปั๊มแบบพิเศษ ทำให้การดูดนั้นสม่ำเสมอ ไม่สั่นสะเทือน จึงไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน (39.4 dB)

Dynamic II

Dynamic II

เครื่อง Dynamic II เป็นเครื่องสำหรับดูดของเหลวขนาดเล็ก มีหูหิ้วอยู่ด้านบนตัวเครื่อง เหมาะสำหรับวอร์ด, ICU หรือใช้งานที่บ้าน ด้วยระบบปั๊มแบบลูกสูบคู่ ไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่น จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถสร้างแรงดูดได้ถึง 20 l/min ไม่จำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุง สามารถปรับแรงดูดได้ตั้งแต่ 0-80 kPa โดยมีมาตรวัดอ่านค่าแรงดูดอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องมี Scale ที่อ่านได้ชัดเจน