เครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือด CLEO ใช้วัดความดันและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ ด้วยรูปทรงที่แข็งแรง น้ำหนักเบา และหน้าจอแบบสัมผัส LCD ทำให้ใช้งานและมองเห็นได้ง่าย Vital Signs Monitoring The CLEO table top vital sign monitor accurately measures pulse...