NISSEI

MC-600

MC-600

เครื่อง MC-600 ใช้วัด SpO2 โดยใช้โพรบหนีบนิ้วและ EtCO2 ผ่านลมหายใจออกโดยเป่าลมหายใจเพียง 6 ครั้้งเท่านั้น วัดค่าได้แม่นยำเทียบเท่ากับวิธีวัด CO2 อื่นๆ

DM-500

DM-500

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ไม่มีสารปรอทจึงปลอดภัยในการใช้งาน วิธีการใช้งานเหมือนเครื่องวัดความดันแบบปรอท

MT-500

MT-500

MT-500 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกาย สามารถวัดค่าได้ง่ายดายเพียงกดปุ่มและนำไปใกล้หน้าผาก มีความแม่นยำสูง มีโหมดการวัด อุณหภูมิร่างกาย สิ่งของ และ ห้อง

DM-3000

DM-3000

DM-3000 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล แสดงผลโดยใช้จอดิจิตอล แทนการใช้สารปรอท แต่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับเครื่องวัดความดันที่ใช้ร่วมกับหูฟัง สามารถวัดค่า Systolic Diastolic และ pulse ได้ ทั้งยังสามารถเลือกโหมดการทำงานได้ทั้งแบบ Manual และ Auto มี Memory ในตัว พร้อมแบตเตอรี่