Derungs

Halux N50-3 P FX

Halux N50-3 P FX

HALUX N50 เป็นโคมส่องตรวจและทำหัตถการชนิดหลอด LED ให้ความสว่าง 50,000 lux สามารถปรับอุณหภูมิแสงได้ 3 สีให้เหมาะสำหรับใช้งานในห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องตรวจโรคทั่วไป หอผู้ป่วย ฯลฯ

VISIANO 20

VISIANO 20

เป็นโคมส่องตรวจและทำหัตถการชนิดหลอด LED ให้ความสว่าง 60,000 lux พื้นที่ส่องสว่างกว้าง จึงเหมาะกับตรวจโรคผิวหนัง,

Triango 100

Triango 100

TRIANGO 100 เป็นโคมไฟส่องตรวจและทำหัตถการชนิดหลอด LED ที่ให้ความสว่างถึง 100,000 Lux ซึ่งสูงสุดในบรรดาโคมไฟยี่ห้อ Derungs เหมาะสำหรับตรวจโรคผิวหนัง, นรีเวชวิทยา หรือแผนกระบบทางเดินปัสสาวะ มีทั้งรุ่นที่สามารถปรับโฟกัส, อุณหภูมิแสง และตำแหน่งการติดตั้ง

Halux N50-3 P SX

Halux N50-3 P SX

HALUX N50 เป็นโคมส่องตรวจและทำหัตถการชนิดหลอด LED ให้ความสว่าง 50,000 lux สามารถปรับอุณหภูมิแสงได้ 3 สีและแขนแบบ Gooseneck ปรับทิศทางได้สะดวก เหมาะสำหรับใช้งานในห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องตรวจโรคทั่วไป หอผู้ป่วย ฯลฯ