ส้อมเสียง

Tuning Fork

CK-900

CK-900

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 512 CPS มีความยาว 15.9 เซนติเมตร

CK-901

CK-901

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 256 CPS มีความยาว 15.9 เซนติเมตร

CK-902

CK-902

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 128 CPS มีความยาว 20.4 เซนติเมตร

CK-903

CK-903

ส้อมเสียง ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี มี resting pod สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 128 CPS มีความยาว 22 เซนติเมตร Tuning Fork A/A 22.4 cm 128 cps Made from finest aluminum alloy and precisely machine to meet utmost requisites of medical profession with...

CK-904

CK-904

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ heavy duty nickel สามารถปรับน้ำหนักของค้อนได้ มี resting pod สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 128 CPS มีความยาว 17.5 เซนติเมตร

CK-910

CK-910

fส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 1024 CPS มีความยาว 13.5 เซนติเมตร

CK-911

CK-911

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 2048 CPS มีความยาว 11.6 เซนติเมตร

CK-912

CK-912

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 4096 CPS มีความยาว 10 เซนติเมตร