Creative Medical

PC-900PLUS

PC-900PLUS

PC-900PLUS เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือด มาพร้อมหน้าจอแบบสัมผัสได้ขนาด 7 นิ้ว ใช้ได้กับทั้งผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กเล็ก มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้ แสดงค่า NIBP, SPO2, PR, Temp(option), ECG(option)

PC-3000

PC-3000

PC-3000 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดพกพา หน้าจอสามารถมองเห็นได้ชัด แสดงผลได้หลายค่า มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

K15

K15

K15 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สามารถมองเห็นค่าต่างๆบนหน้าจอได้ชัด ปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

K12

K12

K12 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สามารถมองเห็นค่าต่างๆบนหน้าจอได้ชัด ปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

K10

K10

10 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สามารถมองเห็นค่าต่างๆบนหน้าจอได้ชัด ปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

PC-80B

PC-80B

เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา รุ่น PC-80B มีขนาดกะทัดรัดเท่าฝ่ามือ สามารถใช้วัดได้หลายวิธี(ฝ่ามือ ขา หน้าอก หรือสายวัด ECG) เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ใช้งานง่าย ได้ผลใน 30 วินาที สามารถตรวจจับสัญญาณหัวใจได้ถึง 17 ประเภท สามารถส่งข้อมูลผ่าน bluetooth แบบ real-time

PC-66A

PC-66A

PC-66A เป็นเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา หน้าจอสีขนาด 3.5 นิ้ว ใช้ได้กับทั้งผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กเล็ก มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

PC-60D2

PC-60D2

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบหนีบนิ้วของ Creative Medicals รุ่น PC-60D2 ออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ สามารถวัดค่า SpO2, Pulse Rate และPerfusion Index Values ได้อย่างแม่นยำ หน้าจอสี OLED แสดงค่าได้ทั้ง 4 ทิศทาง

PC-60D

PC-60D

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบหนีบนิ้วของ Creative Medicals รุ่น PC-60D ออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ สามารถวัดค่า SpO2, Pulse Rate และPerfusion Index Values ได้อย่างแม่นยำ หน้าจอสี OLED แสดงค่าได้ทั้ง 4 ทิศทาง

PC-60E

PC-60E

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบหนีบนิ้วของ Creative Medicals รุ่น PC-60E ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่โรงพยาบาล บ้าน และสถานอนามัย สามารถวัด SpO2, Pulse Rate และ Perfusion Index ได้อย่างแม่นยำ หน้าจอสี OLED แสดงค่าได้ทั้ง 4 ทิศทาง มีโพรบเพิ่มเติมสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กโต

PC-60NW

PC-60NW

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบหนีบนิ้วของ Creative Medicals รุ่น PC-60NW ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่โรงพยาบาล บ้าน และสถานอนามัย สามารถวัด SpO2, Pulse Rate และ Perfusion Index ได้อย่างแม่นยำ หน้าจอสี OLED แสดงค่าได้ 2 ทิศทาง สามารถส่งข้อมูลผ่าน bluetooth แบบ real-time มีโพรบเพิ่มเติมสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กโต

POD-2

POD-2

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบหนีบนิ้วของ Creative Medicals รุ่น POD-2 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่โรงพยาบาล บ้าน และสถานอนามัย สามารถวัด SpO2 และ Pulse Rate ได้อย่างแม่นยำ หน้าจอสี LCD แสดงค่าได้ 2 ทิศทาง เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

PC-60B1

PC-60B1

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบหนีบนิ้วของ Creative Medicals รุ่น PC-60B1 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่โรงพยาบาล บ้าน และสถานอนามัย สามารถวัด SpO2, Pulse Rate และ Perfusion Index ได้อย่างแม่นยำ หน้าจอสี OLED แสดงค่าได้ทั้ง 4 ทิศทาง เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

PC-900PRO

PC-900PRO

PC-900PRO เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือด ใช้ได้กับทั้งผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กเล็ก มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้ แสดงค่า NIBP, SPO2, PR, Temp(option), ECG(option)