QRS-12 เป็นเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด สามารถใช้งานได้ทั้งสัมผัสบนหน้าจอและพิมพ์บนแป้นพิมพ์ วิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและพิมพ์ผลได้หลายรูปแบบ