เครื่อง MC-600 ใช้วัด SpO2 โดยใช้โพรบหนีบนิ้วและ EtCO2 ผ่านลมหายใจออกโดยเป่าลมหายใจเพียง 6 ครั้้งเท่านั้น วัดค่าได้แม่นยำเทียบเท่ากับวิธีวัด CO2 อื่นๆ