MT-500 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกาย สามารถวัดค่าได้ง่ายดายเพียงกดปุ่มและนำไปใกล้หน้าผาก มีความแม่นยำสูง มีโหมดการวัด อุณหภูมิร่างกาย สิ่งของ และ ห้อง