เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ

Patient Monitor

Omni III

Omni III

Omni I เป็นเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ มาพร้อมหน้าจอสัมผัสได้ ขนาด 15 นิ้ว จึงใช้งานง่าย มองเห็นได้ชัด สามารถปรับรูปแบบหน้าจอ ค่าแจ้งเตือนต่างๆ และสามารถดูข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมง

Omni II

Omni II

Omni I เป็นเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ มาพร้อมหน้าจอสัมผัสได้ ขนาด 12.1 นิ้ว จึงใช้งานง่าย มองเห็นได้ชัด สามารถปรับรูปแบบหน้าจอ ค่าแจ้งเตือนต่างๆ และสามารถดูข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมง

Omni I

Omni I

Omni I เป็นเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ มาพร้อมหน้าจอสัมผัสได้ ขนาด 10.1 นิ้ว จึงใช้งานง่าย มองเห็นได้ชัด สามารถปรับรูปแบบหน้าจอ ค่าแจ้งเตือนต่างๆ และสามารถดูข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมง

PC-3000

PC-3000

PC-3000 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดพกพา หน้าจอสามารถมองเห็นได้ชัด แสดงผลได้หลายค่า มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

K15

K15

K15 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สามารถมองเห็นค่าต่างๆบนหน้าจอได้ชัด ปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

K12

K12

K12 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สามารถมองเห็นค่าต่างๆบนหน้าจอได้ชัด ปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้

K10

K10

10 เป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สามารถมองเห็นค่าต่างๆบนหน้าจอได้ชัด ปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้