EUROLIGHT D30 เป็นชุดตรวจผิวหนัง ที่ประกอบด้วยหลอดไฟฮาโลเจน และหน้าสัมผัสกว้างถึง 25 mm จึงสามารถส่องผิวหนังได้กว้างและชัดเจน ใช้วินิจฉัยอาการเริ่มต้นของโรคได้ดี สามารถขยายได้ 10 เท่า และปรับระดับโฟกัสได้ตั้งแต่ -6 ถึง +3.5 dpt.