เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

Fetal Doppler

ES-100VII (2MHz)

ES-100VII (2MHz)

ES-100VII เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดเล็ก กะทัดรัด แสดงผลเฉพาะเสียงเท่านั้น เหมาะสำหรับการฟังเสียงตัวใจทารกในครรภ์

ES-100V3 (2MHz)

ES-100V3 (2MHz)

ES-100V3 เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดเล็ก กะทัดรัด แสดงผลเป็นเสียงและตัวเลขและกราฟอัตราการเต้นของหัวใจบนหน้าจอ

Bidop 7 (2MHz)

Bidop 7 (2MHz)

Bidop 7 เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดพกพา มาพร้อมจอ LCD สีขนาดใหญ่ แสดงผลเป็นเสียง ตัวเลขและกราฟอัตราการเต้นของหัวใจบนหน้าจอ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทำให้ได้เสียงดังฟังชัด หัวโพรบแบบ snap-lock เสียบและถอดง่าย เก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 waveform ต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยมีโปรแกรม Software Smart-V-Link จัดการข้อมูล (Optional)

Smartdop 45 (2MHz)

Smartdop 45 (2MHz)

Smartdop 45 เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบพกพา มาพร้อมจอ LCD และเครื่องพิมพ์ในตัว สามารถพิมพ์ผลออกมาได้ทันทีหลังการวัด เก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 waveform ต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยมีโปรแกรม Software Smart-V-Link จัดการข้อมูล (Optional)

ES-101EX (2MHz)

ES-101EX (2MHz)

ES-101EX เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถอ่านค่า FHR บนหน้าจอได้อย่างง่ายดายและเสียงการเต้นของหัวใจ มาพร้อมทรานสดิวเซอร์ 2MHz ในตัวจึงใช้งานง่าย

ES-102EX

ES-102EX

ES102EX เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวบนจอ LCD และเสียง มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 5 ชั่วโมง