Vital Sign Monitor

PC-900PLUS

PC-900PLUS

PC-900PLUS เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือด มาพร้อมหน้าจอแบบสัมผัสได้ขนาด 7 นิ้ว ใช้ได้กับทั้งผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กเล็ก มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้ แสดงค่า NIBP, SPO2, PR, Temp(option), ECG(option)

PC-900PRO

PC-900PRO

PC-900PRO เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือด ใช้ได้กับทั้งผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กเล็ก มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จได้ แสดงค่า NIBP, SPO2, PR, Temp(option), ECG(option)