Junk

CK-501

CK-501

ค้อนเคาะเข่า ยาว 19 cm ตัวหัวค้อนทำมาจากยางทรงสามเหลี่ยมมีสีส้มและด้ามทำมาจาก Chrome-plated

CK-502

CK-502

ค้อนเคาะเข่า ยาว 19.5 cm ตัวหัวค้อนทำจากยาง มี 2 ด้าน และด้ามทำมาจาก Chrome-plated

CK-503

CK-503

ค้อนเคาะเข่า ยาว 22 cm ตัวหัวค้อนและด้ามทำทำมาจาก Chrome-plated และมีขอบยางหุ้มบริเวณหัวค้อน กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร

CK-504

CK-504

ค้อนเคาะเข่า ปรับความยาวได้ตั้งแต่ 16.5 – 37.2 cm ตัวหัวค้อนและด้ามทำทำมาจาก Chrome-plated และมีขอบยางหุ้มบริเวณหัวค้อน กว้างประมาณ 4.8 เซนติเมตร

CK-507

CK-507

ค้อนเคาะเข่า ปรับความยาวได้ตั้งแต่ 16.5 – 37.2 cm ตัวหัวค้อนและด้ามทำทำมาจาก Chrome-plated และมีขอบยางหุ้มบริเวณหัวค้อน กว้างประมาณ 4.8 เซนติเมตร