เครื่องวัดความดันโลหิต

Sphygmomanometer

CK-101

CK-101

CK-101 เป็นเครื่องวัดความดันแบบปรอทแบบตั้งโต๊ะ มีสลักปิดกระปุกเก็บปรอท

CK-301

CK-301

CK-301 เป็นเครื่องวัดความดันแบบปรอทแบบตั้งโต๊ะ สเกลอ่านค่าได้ง่าย

CK-401

CK-401

CK-401 เป็นเครื่องวัดความดันแบบปรอทแบบติดผนัง มาพร้อมตะกร้าเก็บผ้าพันแขนและลูกยาง

CK-403

CK-403

CK-403 เป็นเครื่องวัดความดันแบบปรอทแบบตั้งโต๊ะ มีสลักปิดกระปุกเก็บปรอท ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

CK-402

CK-402

CK-402 เป็นเครื่องวัดความดันแบบปรอทแบบล้อเลื่อน มีสลักปิดกระปุกเก็บปรอท และที่เก็บผ้าพันแขนและลูกยาง

CK-110

CK-110

CK-110 เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็มขนาดพกพา

CK-131A

CK-131A

เครื่องวัดความดันแบบติดผนัง, รถพยาบาล CK-131A เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม ชนิดติดผนัง หน้าปัดขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่าย มาพร้อมตะกร้าเคลือบไวนิลเก็บผ้าพันแขนและลูกยาง Sphygmomanometer CK-131A is Wall Model Large Round Face Aneroid Sphygmomanometer with an extra vinyl...

CK-132C

CK-132C

CK-132C เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม ชนิดล้อเลื่อน หน้าปัดขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่าย มาพร้อมตะกร้าเก็บผ้าพันแขนและลูกยาง

CK-133

CK-133

CK-133 เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม ชนิดตั้งโต๊ะ หน้าปัดขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่าย

CK-141

CK-141

CK-141 เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม ชนิดติดผนัง หน้าปัดขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่าย

CK-141A

CK-141A

CK-141A เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม ชนิดติดผนัง หน้าปัดขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่าย มาพร้อมตะกร้าเก็บผ้าพันแขนและลูกยาง

CK-142

CK-142

CK-142 เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม ชนิดล้อเลื่อน หน้าปัดขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่าย มาพร้อมตะกร้าเก็บผ้าพันแขนและลูกยาง