เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

AERTI AM-8 เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา ที่สามารถผลิตออกซิเจนสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงถถึง 93% สามารถใช้งานในโรงพยาบาลหรือที่บ้าน

Oxygen Concentrator

AERTI AE-8 Oxygen concenrtator which uses air as material continuously producing pure and clean oxygen with oxygen concentrator of 93% . It is available in hospital, at home, clinics, or nursing home.

AE-8

  • Rated Flow : 5 L/min
  • Sound Level : ≤ 50 db
  • Option : Nebulizer