เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

AERTI AE-5, AE-10 เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา ที่สามารถผลิตออกซิเจนสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงถถึง 93% สามารถใช้งานในโรงพยาบาลหรือที่บ้าน

Aerti Oxygen Concentrator

AERTI AE-5, AE-10 Oxygen concenrtator which uses air as material continuously producing pure and clean oxygen with oxygen concentrator of 93% . It is available in hospital, at home, clinics, or nursing home.

AE-5

 • Rated Flow :
  5 L/min
 • Sound Level :
  ≤ 36 db
 • Option :
  Nebulizer

AE-10

 • Rated Flow :
  10 L/min
 • Sound Level :
  ≤ 50 db
 • Option :
  Nebulizer
เครื่องผลิตออกซิเจน