เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

AERTI AM-3 เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา ที่สามารถผลิตออกซิเจนสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงถถึง 93% สามารถใช้งานในโรงพยาบาล ที่บ้าน หรือในรถได้

Portable Oxygen Concentrator

AERTI AM-3 Portable oxygen concenrtator which uses air as material continuously producing pure and clean oxygen with oxygen concentrator of 93% . It is available in hospital, at home, clinics, nursing home,car and so on.