ชุดตรวจหูตาคอจมูก BASIC SET C10/E10

ชุดตรวจหูตาคอจมูก

BASIC SET C10/E10 เป็นชุดตรวจพื้นฐานแบบครบเซต ประกอบด้วยชุดตรวจตา ชุดตรวจหู ชุดตรวจจมูกและชุดตรวจคอ

The KaWe BASIC SET C10/E10 is a complete, basic diagnostic set with ophthalmoscope, otoscope, nose spreader speculum and lamp support for laryngeal mirror.

BASIC SET C10/E10 เป็นชุดตรวจพื้นฐานแบบครบเซต ประกอบด้วยชุดตรวจตา ชุดตรวจหู ชุดตรวจจมูกและชุดตรวจคอ