เครื่องให้อาหาร NOA 3 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการให้อาหารเข้าทางเดินอาหารผ่านทางสายยาง ตัวเครื่องมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เครื่อง NOA 3 สามารถใช้ได้กับสายและถุงอาหารที่ผลิตในประเทศได้