เครื่องวัดความดันแบบกระเป๋า

เครื่องวัดความดันแบบกระเป๋า

CK-110 เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็มขนาดพกพา

Portable Sphygmomanometer

CK-110 is Aneroid Portable Sphygmomanometer

เครื่องวัดความดันแบบกระเป๋า