เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ

CK-133 เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม ชนิดตั้งโต๊ะ หน้าปัดขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่าย

Sphygmomanometer

CK-133 is Table Top Model Aneroid Sphygmomanometer

เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ