เครื่องวัดความดันแบบติดผนัง, รถพยาบาล

เครื่องวัดความดันแบบติดผนัง, รถพยาบาล

CK-141 เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม ชนิดติดผนัง หน้าปัดขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่าย

Sphygmomanometer

CK-141 is Wall Model Large Face Aneroid Sphygmomanometer

เครื่องวัดความดันแบบติดผนัง, รถพยาบาล