เครื่องวัดความดันแบบติดผนัง รถพยาบาล พร้อมตะกร้า

เครื่องวัดความดันแบบติดผนัง รถพยาบาล พร้อมตะกร้า

CK-141A เป็นเครื่องวัดความดันแบบเข็ม ชนิดติดผนัง หน้าปัดขนาดใหญ่ มองเห็นได้ง่าย มาพร้อมตะกร้าเก็บผ้าพันแขนและลูกยาง

Wall Model Large Face Aneroid Sphygmomanometer

CK-141A is Wall Model Large Face Aneroid Sphygmomanometer with Basket

เครื่องวัดความดันแบบติดผนัง รถพยาบาล พร้อมตะกร้า