ค้อนเคาะเข่า

ค้อนเคาะเข่า

ค้อนเคาะเข่า ยาว 22 cm ตัวหัวค้อนและด้ามทำทำมาจาก Chrome-plated และมีขอบยางหุ้มบริเวณหัวค้อน กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร

Babinski Percussion Hammer

Octagonal chrome plated handle in 22.0cm long with pointed tip.
Head(4.0cm Diameter) maybe used in both horizontal or vertical positions. Also with a 90° turnable head.

ค้อนเคาะเข่า