ค้อนเคาะเข่า

ค้อนเคาะเข่า

ค้อนเคาะเข่า ปรับความยาวได้ตั้งแต่ 16.5 – 37.2 cm ตัวหัวค้อนและด้ามทำทำมาจาก Chrome-plated และมีขอบยางหุ้มบริเวณหัวค้อน กว้างประมาณ 4.8 เซนติเมตร

Queen Square Hammer

Chrome plated hammer is extendable with pointed tip. Head can be used in both horizontal and vertical position without unscrewing the handle. Available with the telescopic range from 16.5 cm. to 37.20 cm. long.

ค้อนเคาะเข่า