หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope

หูฟังทางการแพทย์

หูฟังทางการแพทย์ ใช้สำหรับการฟังเสียงของปอด และหัวใจ ผลิตจากวัสดุ Zinc alloy แบบ Simplex binaural เหมาะสำหรับผู้ใหญ่

Majestic Series Adult Dual Head Stethoscope

Stethoscope used to listen to the sounds made by the heart, lungs. Features zinc alloys chrome plated chestpiece with Simplex binaural.

หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope