หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope

หูฟังทางการแพทย์

หูฟังทางการแพทย์ ใช้สำหรับการฟังหัวใจเด็กทารกโดยเฉพาะ ออกแบบให้มี〝Trimflex〞binaural สามารถใช้งานได้สะดวก

Majestic Series Fetal Stethoscope

Spirit brings Majestic Series Fetal Stethoscope, intended for enhanced auscultation of fetal heart. It includes chrome plated〝Trimflex〞binaural as well as stem with the tubing, placed conveniently to facilitate use of headrest.

หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope