ส้อมเสียง Tuning Fork

ส้อมเสียง

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 512 CPS มีความยาว 15.9 เซนติเมตร

Tuning Fork A/A 15.9 cm 512 cps

Made from finest aluminum alloy and precisely machine to meet utmost requisites of medical profession. The unit is with 15.9cm long. Frequency 512 CPS

ส้อมเสียง Tuning Fork