ส้อมเสียง Tuning Fork

ส้อมเสียง

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 128 CPS มีความยาว 20.4 เซนติเมตร

Tuning Fork A/A 20.4 cm 128 cps

Made from finest aluminum alloy and precisely machine to meet utmost requisites of medical profession.The unit is with 20.4cm long. Frequency 128 CPS

ส้อมเสียง Tuning Fork