ส้อมเสียง Tuning Fork

ส้อมเสียง

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี มี resting pod สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 128 CPS มีความยาว 22 เซนติเมตร

Tuning Fork A/A 22.4 cm 128 cps

Made from finest aluminum alloy and precisely machine to meet utmost requisites of medical profession with resting pod at the head of handle and 22.0cm long. Frequency 128 CPS

ส้อมเสียง Tuning Fork