ส้อมเสียง Tuning Fork

ส้อมเสียง

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ heavy duty nickel สามารถปรับน้ำหนักของค้อนได้ มี resting pod สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 128 CPS มีความยาว 17.5 เซนติเมตร

Tuning Fork A/A 17.5 cm 128 cps

Made from heavy duty nickel chrome plated metal with adjustable bars for weight,resting pod at the head of handle. Total length is 17.5cm long. Frequency 128 CPS

ส้อมเสียง Tuning Fork