ส้อมเสียง Tuning Fork

ส้อมเสียง

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 1024 CPS มีความยาว 13.5 เซนติเมตร

Tuning Fork A/A 1024 cps

Made from finest aluminum alloy and precisely machine to meet utmost requisites of medical profession.This unit is of 13.5 cm long Frequency 1024 CPS

ส้อมเสียง Tuning Fork