ส้อมเสียง Tuning Fork

ส้อมเสียง

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 2048 CPS มีความยาว 11.6 เซนติเมตร

Tuning Fork A/A 2048 cps

Made from finest aluminum alloy and precisely machine to meet utmost requisites of medical profession.This unit is 11.6 cm long. Frequency 2048 CPS

ส้อมเสียง Tuning Fork