ส้อมเสียง Tuning Fork

ส้อมเสียง

ส้อมเสียงผลิตจากวัสดุ Aluminum Alloy เกรดดี สามารถสร้างความถี่ได้ถึง 4096 CPS มีความยาว 10 เซนติเมตร

Tuning Fork A/A 4096 cps

Made from finest aluminum alloy and precisely machine to meet utmost requisites of medical profession.This unit is of 10cm long. Frequency 4096 CPS

ส้อมเสียง Tuning Fork