หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope

หูฟังทางการแพทย์

หูฟังทางการแพทย์ ใช้สำหรับการฟังเสียงของปอด และหัวใจ ผลิตจากวัสดุ aluminum แบบ Simplex binaural เหมาะสำหรับผู้ใหญ่

Majestic Series Lightweight Adult Dual Head

Stethoscope used to listen to the sounds made by the heart, lungs. A chestpiece made from aluminum material with Simplex binaural.

หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope