เครื่องวัดความดันไร้สารปรอทแบบตั้งโต๊

เครื่องวัดความดันไร้สารปรอทแบบตั้งโต๊ะ

CK-E401D เป็นเครื่องวัดความดันไร้สารปรอทแบบติดผนัง ใช้งานคล้ายกับเครื่องวัดความดันปรอททั่วไป แต่ปลอดภัยกว่าและได้ผลที่แม่นยำ แสดงผลบนจอ LCD แบบสเกลตัวเลขและตัวเลขดิจิตอล สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมด Auto/manual ใช้งานง่าย

LCD Display Mercury-Free Sphygmomanometer

CK-E401D is sphygmomanometer incorporates an innovative technology of LCD display and is mercury-free. It sustains saving causes of global environmental pollution, owing to accurate results. Both digital monitor and LCD plate display the results. Result display screen is easily understandable and features easy instructions. It can operate with Auto/manual mode. All could be accessed by a single touch. Air release and inflation are done manually. Stethoscope can also be used with device.

เครื่องวัดความดันไร้สารปรอทแบบตั้งโต๊