หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope

หูฟังทางการแพทย์

หูฟังทางการแพทย์ ใช้สำหรับการฟังหัวใจและอวัยวะภายในของเด็กโต สามารถเปลี่ยนลายการ์ตูนรูปสัตว์ บน Chest piece ได้ 7 ลาย

Fun Animal Single Head Stethoscope

Stethoscope can change “new face” for your stethoscope from the selection of 7 lovable animal face plates.

หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope